„WYKLĘTE I ZAKAZANE” – cykl koncertów pieśni żołnierskich Armii Krajowej

Pierwszy z koncertów odbędzie się 6 listopada 2021 roku o godz. 18:00 w Parafii św. Floriana, Plac Kolegiacki 2 w Uniejowie, drugi z koncertów 11 listopada 2021 roku o godz. 17:00 w Warckim Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 9/11 w Warcie.