Aktualności

„WYKLĘTE I ZAKAZANE” - cykl koncertów pieśni żołnierskich Armii Krajowej

I. Koncert: 6 listopada 2021 roku o godz. 18:00 w Parafii św. Floriana, Plac Kolegiacki 2 w Uniejowie,
II. Koncert: 11 listopada 2021 roku o godz. 17:00 w Warckim Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 9/11 w Warcie.
Previous slide
Next slide

Zapraszamy na koncert inscenizowany pt. „Wyklęte i zakazane – koncert pieśni żołnierskich Armii Krajowej” w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego i Muzycznego w Łodzi: Aleksandry Borkiewicz (sopran), Agnieszki Gabrysiak (mezzosopran), Andrzeja Kostrzewskiego (baryton), Szymona Jędrucha (tenor), Lesława Białeckiego – (bas), czteroosobowy zespół chóru oraz Zespół Kameralny im. Jana Kiepury z Łodzi pod kierownictwem Bogny Dulińskiej. Koordynacja artystyczna – reżyseria: Dariusz Stachura.

W koncercie usłyszymy pieśni żołnierzy wyklętych oraz zakazane piosenki z okresu okupacji niemieckiej w interesującej oprawie i doskonałym wykonaniu, ze szczególnym naciskiem na ukazanie dorobku muzycznego upamiętniającego antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Wybór pieśni dokonany został w oparciu o szeroko rozumiane pojęcia patriotyzmu i państwowości. Obrazują one Polskę w kontekście zmian pokoleniowych, obyczaju i życia codziennego Polaków żyjących w XX i XXI wieku. Zakazane piosenki upamiętniają antyniemiecką i partyzancką twórczość muzyczną czasów II wojny światowej, jednocześnie przedstawiając w epizodach historię okupacji niemieckiej od kapitulacji wrześniowej, aż po wkroczenie Armii Czerwonej do Warszawy.

Zadanie pt. „WYKLĘTE I ZAKAZANE” – cykl koncertów pieśni żołnierskich Armii Krajowej dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”Patronatem Honorowym objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Pierwszy z koncertów odbędzie się 6 listopada 2021 roku o godz. 18:00 w Parafii św. Floriana, Plac Kolegiacki 2 w Uniejowie, drugi z koncertów 11 listopada 2021 roku o godz. 17:00 w Warckim Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 9/11 w Warcie.

Skip to content